CHÍNH SÁCH ĐỔI - TRẢ HÀNG

Nếu sách có vấn đề chúng tôi sẽ đổi trả hàng trong vòng 02 ngày từ lúc bạn nhận sách, rất tiếc, chúng tôi không thể hoàn lại tiền hoặc trao đổi cho bạn.

Để đủ điều kiện được trả lại, mặt hàng của bạn phải chưa được sử dụng và ở trong cùng tình trạng mà bạn nhận được. Nó cũng phải ở trong bao bì gốc.

Tất cả hàng hóa được trả lại cho Cửa hàng Bitcar phải ở trong bao bì gốc với tất cả các mặt hàng ban đầu đi kèm với hàng hóa. Nếu không có bao bì ban đầu, hãy đóng gói hàng của bạn một cách an toàn bằng cách sử dụng hộp thay thế và bao bì thích hợp để đảm bảo thiết bị được bảo vệ tốt. Địa chỉ trả lại sẽ khác nhau tùy theo sản phẩm nhưng sẽ được bao gồm trong nhãn trả lại.

Để hoàn thành việc hoàn trả của bạn, chúng tôi yêu cầu biên lai hoặc bằng chứng mua hàng. Vui lòng không gửi lại giao dịch mua hàng của bạn cho nhà sản xuất.

Các giao dịch mua được thực hiện trong bất kỳ đợt giảm giá khuyến mại nào là giao dịch cuối cùng và không thể được hoàn tiền hoặc trả lại trừ khi có lỗi của nhà sản xuất.